Đặng Ngọc Hiệp

Tiếp tục theo dõi quá trình phát triển vật hậu của loài Cóc đỏ Luminizera littorea, sau thời gian 54 ngày trái được hình thành, thời gian để trái thành thục và chín cần 63 đến 65 ngày. Như vậy để chồi nụ phát triển thành quả thành thục cần 117 đến 119 ngày.

Trong quá trình phát triển trái Cóc đỏ, 40 ngày đầu trái tăng trưởng nhanh về kích thước, khối lượng, và tăng trưởng phôi, xơ trong thịt trái xuất hiện ở ngày thứ 12 và hạch bao nhân hạt xuất hiện ở ngày thứ 17. Trong 20 ngày còn lại trái chủ yếu tăng phần xơ và giảm hàm lượng nước, sự thay đổi về kích thước và khối lượng rất ít.

Khi xuất hiện một vài trái chín trong chùm thì từ 4 đến 7 ngày sau toàn bộ trái trong chùm sẽ khô và rụng, thời gian chín và rụng tùy thuộc vào thời tiết, nếu vào những ngày nắng trái sẽ nhanh khô nhưng chậm rụng, vào những ngày mưa do độ ẩm cao và tác động cơ học của gió và nước mưa sẽ làm trái chậm khô nhưng mau rụng. Do đó để thu trái giống có phẩm chất tốt và tránh trái rụng ta có thể thu trái từ ngày thứ 62 đối với những ngày mưa và từ 64 đối với những ngày nắng