Đặng Ngọc Hiệp

         Trong công tác chăm sóc cây con tại vườn ươm Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ chúng tôi phát hiện một nhóm sâu róm ăn lá loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea), chúng ăn lá với tốc độ khá cao: sâu tuổi 3 ăn trung bình 1/3 lá trưởng thành/ngày và sâu tuổi 5 ăn trung bình ½ lá trưởng thành/ngày. Chúng thích ăn lá và chồi non hơn lá trưởng thành nên gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nhất là cây con.

         Bước đầu chúng tôi tiến hành theo dõi chu trình phát triển của loài sâu róm này. Sau đây là hình ảnh chu trình phát triển được theo dõi từ ấu trùng tuổi 2 đến hết chu trình. Trong điều kiện thức ăn đầy đủ từ ấu trùng tuổi 2 phát triển thành thành trùng cần 20 – 25 ngày.

         Nhằm có biện pháp kiểm soát và ngăn chặn các tác hại của loài sâu này khi có dịch xảy ra, việc định danh, xác định các đặc điểm hình thái và sinh trưởng của loài sâu róm này có ý nghĩa rất quan trọng. Trong công tác định danh, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước để công bố cụ thể.