Đặng Ngọc Hiệp

Nhằm theo dõi quá trình phát triển vật hậu của các loài cây rừng ngặp mặn để phục vụ tốt công tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó xác định mùa vụ thu hoạch trái giống có chất lượng cao để thực hiện việc gieo ươm.

Hiện nay, rừng ngập mặn Cần Giờ có một số loài cây có số lượng và phạm vi phân bố nhỏ lẻ, trong đó có loài Cóc đỏ Lumnitzera littorea là một loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Do quá trình hình thành chồi nụ từ mô phân sinh ngọn không thể quan sát bằng mắt thường nên chúng tôi bắt đầu theo dõi quá trình phát triển của chồi nụ đã hoàn chỉnh. Vị trí theo dõi: cây Cóc đỏ được trồng tại vườn ươm Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển đến lúc thu hái trái giống.