Việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ tạo uy tín cho TP.HCM, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả đất ngập nước.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar (vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ).

Theo hồ sơ báo cáo sơ bộ, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đáp ứng 4/8 tiêu chí đề cử khu Ramsar. Cụ thể, rừng chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên trong vùng địa lý sinh học đặc biệt.

Rừng phòng hộ Cần Giờ có nuôi dưỡng các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa, theo tiêu chuẩn của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Thường xuyên hỗ trợ (cung cấp thức ăn, nơi dừng chân) từ 20.000 cá thể chim nước trở lên.

Cuối cùng là đáp ứng tiêu chí cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và/hoặc đường di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước hay ở nơi khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Đây là nơi cư trú, sinh sống của nhiều loài động thực vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học. Đóng góp nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống dân cư địa phương cũng như vùng lân cận.

Vùng đất ngập nước Cần Giờ còn gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn được phục hồi sau chiến tranh và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ tạo uy tín cho TP.HCM, mở rộng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả đất ngập nước.

Mặt khác, sẽ giúp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung có tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế. Tiếp cận được nhiều thông tin phục vụ cho việc quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước góp phần phát triển kinh tế xã hội.