Tin bài: Kim Hoa

 

Trong hai ngày 28 và 29/7/2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ phối hợp với Viện Sinh thái học miền Nam tổ chức Hội thảo “về kỹ năng Diễn giải công cụ hiệu quả cho sự hợp tác giữa phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học”. Tham dự Hội thảo có đại diện của Vườn Quốc Gia Lò Gò Xa Mát – tỉnh Tây Ninh, Công ty Wildtour Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Wanee Vietnam, các đơn vị điểm du lịch Cần Giờ, đại diện Hạt Kiểm lâm Cần Giờ và Phòng Văn hóa thông tin huyện Cần Giờ

 Hội thảo đã nhận được sự chia sẻ của Tiến sĩ Lê Bửu Thạch – Phó Viện trưởng, Viện sinh thái học Miền nam về các nội dung diễn giải nhằm hiểu được việc sử dụng công cụ Diễn giải là việc hiệu quả cho sự hợp tác giữa việc phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; bên cạnh đó, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh các vấn đề chính: du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp bảo vệ môi trường; sự hợp tác, liên kết các khu bảo tồn, Vườn Quốc gia với các cơ sở du lịch tạo mạng lưới vững chắc thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái đồng thời đưa ra những chế tài hợp lý nhằm răn đe những trường hợp vi phạm quy định về bảo tồn đa dạng sinh học; đào tạo tại chỗ đội ngủ hướng dẫn viên du lịch kết hợp diễn giải về những thông tin cần thiết có ích cho từng đối tượng khác nhau.

Chủ tọa Hội thảo Tiến sĩ Lê Bửu Thạch kết luận: diễn giải - một công cụ kết hợp phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; hy vọng rằng sau khi kết thúc Hội thảo và tài liệu về diễn giải trong Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ được sẽ tạo được sự quan tâm từ chính quyền các cấp và các doanh nghiệp địa phương trong việc quảng bá giới thiệu đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước; đồng thời là tiền đề tiếp tục thực hiện diễn giải trong các Khu Dự trữ, Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn tại Việt Nam.