Tin bài: Kim Hoa

         

         Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Điểm du lịch sinh thái Dần Xây.

         Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Linh Phương, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; đồng chí Cao Huy Bình, Phó trưởng BQL rừng phòng hộ huyện’’; đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, LLVT, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, công ty lữ hành trên địa bàn huyện và các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng.

         Đồng chí Lê Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục Môi trường và Du lịch sinh thái thuộc BQL rừng phòng hộ cho biết, mô hình giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Điểm Du lịch sinh thái Dần Xây được Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ triển khai và thực hiện vào năm 2022 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần cho viên chức, người lao động, hộ dân giữ rừng, người dân sản xuất dưới tán rừng; học sinh, sinh viên, du khách và cộng đồng dân cư khi đến công tác, tham quan, học tập và trải nghiệm tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

         Qua một năm triển khai thực hiện mô hình, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã chủ động trong việc nói không với túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong tất cả các cuộc họp; tuyên truyền cho hơn 17.000 lượt du khách trong và ngoài nước về việc không sử dụng túi nilong khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khi đến tham quan, học tập và trải nghiệm tại Điểm Du lịch sinh thái Dần Xây; tiến hành thu hồi khoảng 6.000 túi nilông khó phân hủy và khoảng 500 kg rác thải nhựa sử dụng một lần; đồng thời, trao đổi khoảng 2.900 túi thân thiện môi trường cho học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, học tập và trải nghiệm tại Điểm Du lịch sinh thái Dần Xây; thiết kế 04 sản phẩm truyền thông về bảo vệ môi trường, giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại điểm du lịch sinh thái Dần Xây; bố trí 9 hệ thống thu gom, phân loại rác thải trên toàn diện tích điểm du lịch sinh thái Dần Xây; tổ chức thu gom túi nilông khó phân hủy và rác thải nhựa trên toàn diện tích khu ; định kỳ 01 lần/quý; kết quả thu gom được khoảng 100 kg túi nilông khó phân hủy và 160 kg rác thải nhựa; Nhà hàng Hoa Đước thuộc Điểm Du lịch sinh thái Dần Xây nói không với túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; thay thế hoàn toàn các sản phẩm nước giải khát chai nhựa bằng các sản phẩm nước giải khát bằng lon; thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy…

         Tại hội nghị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trao tặng 1.000 ống hút, 1.000 ly giấy và 1.000 túi thân thiện môi trường cho Điểm Du lịch sinh thái Dần Xây và 136 giỏ xách đi chợ cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của mô hình.

     

Phòng Tài nguyên và Môi trường và BQL rừng phòng hộ đã tiến hành ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần cho đối tượng hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn rừng phòng hộ huyện; BQL rừng phòng hộ và các công ty du lịch lữ hành đã ký cam kết “Không sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; đồng thời, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện ký cam kết với hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện “Nói không với túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

         Dịp này, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đã khen thưởng cho 02 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích qua một năm triển khai mô hình giảm sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Điểm du lịch sinh thái Dần Xây.