Đưa tin: Chí Nguyện

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, hội nghị giao ban công tác bảo vệ rừng tháng 3 năm 2024 đã diễn ra tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giờ với sự chủ trì của ông Cao Huy Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ. Dự họp có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban, 11 đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Cần Giờ, Ban chỉ huy Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các lực lượng đóng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Sau khi nghe Phòng Quản lý và phát triển tài nguyên rừng báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trong tháng 3 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2024; các bộ phận trực thuộc Ban và đơn vị nhận khoán đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nội dung Thông báo số 94/TB-BQL ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Ý kiến phát biểu, trao đổi, chia sẻ của các thành viên dự họp về những kết quả đạt được, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên cũng như vấn đề người dân tự phát mô hình lồng bè, nhà nổi trên nhiều tuyến sông rạch, tình hình ANTT có dấu hiệu phức tạp với trường hợp mất cắp tài sản, ngư cụ, phương tiện sản xuất của người dân và tình hình đánh bắt lạm sát nguồn lợi thủy sản vẫn còn xảy ra trong địa bàn rừng phòng hộ. Ông Cao Huy Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các bộ phận trực thuộc Ban và đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1) Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và nghiệm thu công tác bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ quý I năm 2024 đảm bảo kết quả và tiến độ theo kế hoạch công tác năm 2024.

2) Tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy sản, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,…; vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đến hộ giữ rừng, viên chức, người lao động và người dân sản xuất trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

3) Đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "5 tại chỗ" và "3 sẵn sàng".

4) Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

5) Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Ông Cao Huy Bình - Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ phát biểu trong Hội nghị

Ông Lê Đình Long - Phó Trưởng phòng Quản lý và phát triển tài nguyên báo cáo kết quả công tác bảo vệ rừng tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2024

Các đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị