Tin bài: Trương Thị Ngọc Thảo

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ “Phụ nữ với Biến đổi khí hậu” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị là dịp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng các Câu lạc bộ có thành tích hoạt động tốt trong năm 2021 và thảo luận, đề xuất nội dung, phương hướng và hình thức tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ năm 2022. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và chia sẽ những khó khăn thuận lợi giữa các thành viên và các Câu lạc bộ.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp tuy nhiên với sự quan tâm của Lãnh đạo huyện; sự đầu tư cao về nội dung các chuyên đề sinh hoạt của Ban Chủ nhiệm CLB; cùng với sự đoàn kết thống nhất và hỗ trợ nhiệt tình của Ban điều hành CLB; sự ủng hộ của các thành viên CLB, tích cực hoạt động và phát biểu trong cuộc họp mà hoạt động Câu lạc bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm. Bên cạnh đó, để hoạt động CLB trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả khả quan hơn, các thành viên tham dự cũng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho việc đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt câu lạc bộ. Dịp này, Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 07 Câu lạc bộ có thành tích tốt trong hoạt động “Vai trò của phụ nữ với thích ứng biến đổi khí hậu”.