Tin bài: Kim Hoa

 

            Chiều, ngày 20 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cân Giờ tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam cho 80 thành viên nữ là viên chức, người lao động và hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng; chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Phạm Thuận - Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng Ủy; ông Phan Văn Trung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

            Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết; nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; chương trình họp mặt tổ chức với 03 nội dung chính: (1) Ôn lại lịch sử phong trào đấu tranh của Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam; (2) Hội thao kéo co; (3) Họp mặt và giao lưu văn nghệ.

            Dưới sự tham gia hưởng ứng tích cực của các thành viên; chương trình họp mặt đã thành công tốt đẹp trong không khí đầm ấm và thân mật. Với phương châm Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ nữ viên chức, người lao động và hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng phát huy, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của mình trong xã hội./.