Tin bài: Kim Hoa

          Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm công nghiệp, dịch vụ; một đầu tàu kinh tế của cả nước, cùng với mật độ dân số đông đúc nên môi trường sinh thái luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, nhất là ở vùng nội thành. Rừng ngập mặn có chức năng phòng hộ, cải thiện môi trường nước, không khí, giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu,... Nhận thức được vấn đề trên, ngay sau khi huyện Cần Giờ xác nhập về thành phố Hồ Chí Minh, với tầm nhìn của Lãnh đạo thành phố đã nắm bắt kịp thời tình hình và đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn, sáng tạo nhằm sớm phục hồi, bảo vệ và phát triển thành công hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ.

        Trước năm 1990, tình hình kinh tế xã hội địa phương còn yếu kém; thực trạng nghèo đói, thất nghiệp, đời sống người dân bấp bên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Nhằm giải quyết những vấn đề trên; vào thời gian đó, thành phố thí điểm thực hiện chính sách giao khoản bảo vệ rừng cho 10 hộ gia đình chăm sóc, bảo vệ. Sau khi tổng kết, đánh giá có hiệu quả mô hình, số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp giảm rõ rệt, đời sống người dân được cải thiện; Thành phố cho phép nhân rộng chính sách giao khoán bảo vệ rừng đến hộ gia đình; đến nay, đã có 135 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng trong Rừng phòng hộ Cần Giờ.

            Trải qua các thời kỳ, Lãnh đạo thành phố luôn tạo mọi điều kiện nâng cao mức sống của hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng; theo định kỳ điều chỉnh nâng cao đơn gía tiền công giao khoán bảo vệ rừng đảm bảo thu nhập của lao động giữ rừng trên mức chuẩn nghèo của thành phố. Từ đơn giá giao khoán bình quân là 50.000 đồng/ha/năm; sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung đến nay đơn giá giao khoán bình quân là 1.156.000 đồng/ha/năm. Ngoài ra, hộ dân giữ rừng được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như viên chức Nhà nước và được Thành phố đầu tư xây dựng nhà chốt bảo vệ rừng đảm bảo điều kiện sinh hoạt phục vụ công tác, được hỗ trợ tấm pin năng lượng mặt trời, được làm chủ phần diện tích rừng và diện tích mặt nước nhận khoán, được quyền khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, được vay vốn từ các nguồn Ngân hàng để phát triển sản xuất dưới tán rừng cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập,… đây là những chính sách đặc thù riêng mà chỉ hộ giữ rừng Thành phố Hồ Chí Minh mới được hưởng lợi; chính sách đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ các Vườn Quốc gia, Khu Dự trữ sinh quyển, Ban Quản lý Rừng phòng hộ ở các tỉnh thành khác.

        Để có được cánh rừng bạc ngàn xanh tươi là thành quả của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thành phố nói chung, huyện Cần Giờ nói riêng; trong đó có một bộ phận người dân đã ngày đêm thầm lặng bám chốt giữ rừng bảo vệ “Lá phổi xanh” của thành phố, không quá khi ta có thể gọi họ là những “đặc công Rừng Sác thời đại mới”./